Polityka Prywatności

Wersja obwiązującą od dnia 25 maja 2018r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych, które Mecalac Polska Sp. z o.o., zbiera podczas odwiedzania naszych
stron internetowych, korzystania z naszych aplikacji, a także podczas korzystania z usług lub
nabywania naszych produktów.

1. Administratorzy Twoich danych osobowych
1.1.Mecalac Polska Sp. z o. o.
Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170, ul. Jaworowa 1, NIP: 5252525986

2. Kontakt w sprawie danych osobowych spółki Mecalac Polska Sp. z o.o.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się poprzez:
Adres: Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170, ul. Jaworowa 1, z dopiskiem „dane
osobowe”
Adres e-mail: [email protected] /temat e-maila: „dane osobowe”

3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
3.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży
produktów przez Administratora. Ten cel obejmuje również przetwarzanie Twoich danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora.
3.2. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych
przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.
3.3. Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów
marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów
trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Mecalac Polska Sp.
z o.o. oraz naszych zaufanych partnerów.
3.4. Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn
internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i
nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
4.1. W odniesieniu do usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w
którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak
wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np.

przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W
takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego
typu celów.
4.2. W odniesieniu do sprzedaży produktów lub rozpatrywania reklamacji lub innych Twoich
roszczeń Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy
sprzedaży lub rozpatrzenia reklamacji oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to
dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach
statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
4.3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie
zgody na takie przetwarzanie.
4.4. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisów Administratora do Twoich zainteresowań, a
także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje
dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu
zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
5.1. W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów oraz rozpatrywania
reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą).
5.2. W przypadku, jeżeli w celu świadczenia usługi lub sprzedaży produktów potrzebujemy
przetwarzać Twoje szczególne kategorie, to podstawą prawną przetwarzania Twoich danych
osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie tych danych. Pamiętaj, że zgoda
jest dobrowolna, jednak konieczna w celu zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu.
5.3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych
jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
5.4. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także
wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w
niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, Twoje dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym
interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów
internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a
także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

6. Wymóg podania danych
6.1. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oraz rozpatrywania
reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży

czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być
świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie
mogła zostać przyjęta.
6.2. W przypadku konkursów – podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia
konkursu. W razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w konkursie.
6.3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w
ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym
zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
6.4. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych
Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach
Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest
niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich
danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
7.1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.
7.2. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia
przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się
postępowania karnego).

8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach
świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo
skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
  Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
  administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem:
[email protected] /temat e-maila: „dane osobowe”
lub korespondencyjnie na:
Mecalac Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne 43-170, ul. Jaworowa 1, z dopiskiem „dane
osobowe”

10. Informacja o "cookies"
10.1. Korzystając z Serwisów Administratora pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie
zadecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Serwisy Administratora
wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym
adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
10.2. Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies")
na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
10.3. Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w
celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
  każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • udostępnienia niektórych treści i funkcji Serwisu (materiały zdjęciowe, uczestniczenie
  w dyskusjach i głosowaniach, recenzowanie produktów itp.);
 • lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i
  reklamodawców;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań
  użytkownika;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym
  głosowaniem przez te same osoby.

10.4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa
zasadnicze rodzaje tych plików:
sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej);
stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
10.5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy
ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług,
  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
  nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i
  aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
  dostosowanych do ich zainteresowań; takie ciasteczka i skrypty stosujemy tylko i
  wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i
  aplikacji.

10.6. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która
spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na
dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata
możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisów Administratora (logowanie, podgląd
zdjęć itp.).
10.7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć
m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki
internetowej.

11. Pozostałe informacje
11.1. W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do
mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą
funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub
podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych
wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym.
Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W
związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności
właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.